Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó
Bejelentkezés
andre

Mindennap érdemes imádkozni, imát kapta Mária Julianna

Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása · 3 hónapja
Uram, kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. Megáldalak téged, Szívem, minden emberi értelmet meghaladó, csodálatos, semmihez sem hasonlítható örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”


"Ügyelni akarok a tökéletes útra. Mikor jössz hozzám? Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül." (Zsoltárok 101:2.) ...

Most egy elég kényes téma következik

Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása · 3 hónapja
Sajnos ebbe is óhatatlanul belekeveredünk, mert hát a múltban megtörtént eseteket úgy gondoljuk, az már bizonyára nem ismétlődik meg, s mikor már megint benne vagyunk az eset folyamatában, akkor meg nincsen kedvünk segítséget kérni, mert hát mégis majd alakul valahogyan, talán majd más lesz a végkimenetele. Aztán megtörténik újból s ...

Ne feledkezzetek meg hálát adni egymásért...

Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása · 3 hónapja
  Áldalak Uram, mindenkor mindenért köszönetet mondok néked,
  Dicsoítelek Uram, köszönöm,hogy megmutattad egyetlenemet,
  Hálás vagyok Uram, nagyon szeretlek, mint kit elém vezettél,
  Magasztallak Uram mindenkor minden idoben amíg Földön élek!


  Áldalak jóságos Uram, köszönöm, hogy megsegítesz, megsegítettél,
  Dicsoitelek és magasztallak Uram, értünk egyetlen fiadat adtad,
  Hálás vagyok Uram sorsomért, mindenkoron alázatos ...

Himnusz

Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása · 3 hónapjaMi a különbség, ami miatt még mélyebbre sodródott hazánk?


Szent II. János Pál pápa: Az orvos imája (Thullner Zsuzsanna fordítása)

Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása · 3 hónapja
„Úr Jézus, isteni Orvos, aki életed során megkülönböztetett szeretettel szeretted azokat, akik szenvednek, és aki a gyógyítás küldetését bíztad tanítványaidra, tégy minket mindig készségessé arra, hogy enyhítsük beteg testvéreink fájdalmait. Add, hogy mindannyian tudatában legyünk a ránk bízott komoly küldetésnek és mindig törekedjünk arra, hogy mindennapi munkánk során a te ...

Moses Maimonidész (1137-1204) imája (magyar és idegen nyelvű fordításokból összeállított szöveg):

Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása · 3 hónapja
„Kegyelmes Isten! Örök bölcsességed engem arra szemelt ki, hogy az emberek életére és egészségére felügyeljek, ezért kötelességemhez látok. Lelkesítsen a tudomány és a teremtményeid iránti szeretet. Ne engedd, hogy nyereségvágy, dicsőségvágy vegyüljön törekvésembe és teremtményeid megsegítésének művében megtántoríthasson engem. Tartsd meg mind testem, mind lelkem erőit, hogy mindig kész legyek ...

Betegek imája

Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása · 3 hónapja
Szenvedő Jézusom Tehozzád fordulok,
Gyógyíts meg engemet,
mert nagyon beteg vagyok.
Bűnbánó szívemnek fájó keservében
Leborulok Jézusom kereszted tövében.

Húllanak könnyeim, imát rebeg ajkam,
Szenvedő Jézusom könyörülj meg rajtam.
Vérző keresztfádat szívemhez szorítom,
Sebzett lábaidat könnyemmel áztatom.

Átszúrt szívedre csókot hint ajkam,
Szenvedő Jézusom könyörülj meg rajtam.
Jézusom szenvedtél, én ...

Betegek imája a Lourdesi Szent Szűzhöz

Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása · 3 hónapja
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, lourdesi Miasszonyunk, aki a gyermekeidet a világ minden tájáról megjelenésed barlangjához vonzod s a Te számtalan jótéteményeddel szüntelenül növeled a gyermeki bizodalmat azokban, akik hívásodnak engedelmeskednek, íme, annyi ezer és ezer elhagyott beteg példájára, fájó testtel és szenvedő lélekkel én is lábaidhoz borulok, s gyógyulásért könyörgök ...

Ha beteg vagy, feléd sem néznek

Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása · 3 hónapja
Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Lk 16,10

Könnyű másokat hibáztatni a problémáinkért: „Látod, mit csinál? Látod, milyen sokáig vártam! Miért nem hív már?” Azt hisszük, az a megoldás, ha elérjük, hogy a másik ember azt tegye, amit mi akarunk, de ez a gondolkodásmód ellenünk dolgozik, mert ...

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása · 3 hónapja
Uram, aki értünk és bűneinkért adta egyszülött fiát, 
Add nékem mindig mindenkor tisztán láthassak 
Mindig lássam be ha tévesem gondolkodni akartatnak 
Soha nem engedjed hogy ne lássam az igazságot 
Soha ne engedjed hogy ne vegyem észre a valóságot! 

Add jóságos Uram teremtő Atyánk, 
Aki értünk adta egyetlen fiát, 
A kereszten ...
Fejezetek a part.ingyenblog.hu folytatása
Ha a leányhölgy apácalelkületű és a fiúférfi atyalelkületű akkor kész az őszinte házaspár igaz szeretetben, alázatos hűségben, bizalmas odaadással. Más esetben jobb ha megvárják azt, aki kikényszeríti belőlük az őszinte alázatos bizalmas odaadó szeretetet. Ez egy közreműködő segítő blog azoknak, akik már rájöttek, hogy merre van a lelkitársuk, csak a mondvacsinált ürügyek miatt képtelennek érzik csatlakozni. S amikor meg képesek akkor meg újabb bonyodalmakat okoznak vagy az aggodalmaskodásukkal, esetleg kételkedésükkel, vagy azzal, hogy még saját magukat is letagadják, mert valami oknál fogva bálványt alkottak a lelkitársukból. Lelkitársaknak segítségül addig is: a-k-v.blogspot.com, andre.hupont.hu , nyomban.blogger.hu , uzene.blogolj.net valamint egy g+-os közösség: https://plus.google.com/communities/115634687183861093172